Aanslag… Blog #4

Mijn verhuizing naar Oldemarkt heeft een behoorlijke aanslag op mijn tijd en energie gepleegd. Hierdoor heb ik de afgelopen maanden geen tijd en geen puf gehad om een blog te schrijven. De komende maanden wil ik weer proberen om elke maand een blog te schrijven. Maar nu ik het heb toch over een aanslag heb, wil ik het graag over het volgende gerucht hebben

Deze week ben ik heel erg geschrokken, want in de wandelgangen hoorde ik het gerucht dat er meerdere aanslagen zouden zijn gepleegd in Nederland. Het zou zijn gedaan door een zeer goed georganiseerde bende, die in alle delen van de samenleving en economie is geïnfiltreerd. Simultaan zouden ze diverse aanslagen hebben georganiseerd en ook nog de intentie hebben om vele andere aanslagen te plegen. Dat klonk niet best.

De leider van de bende zou deze week nog tegen een rivaliserende bende hebben gezegd, dat zijn opmerkingen “gelul” waren. Als er maar geen bende oorlog uitbreekt met drive-by shootings en andere gewelddadige excessen. Al Capone in de polder. De rivaliserende bendes zouden bovendien in het verleden ook al diverse aanslagen hebben gepleegd.

Gelukkig bleek het om diverse BELASTING-aanslagen te gaan. Helaas worden deze aanslagen nooit van tevoren verijdeld. Zelfs kalkaanslag moet achteraf verwijderd worden.

Wat een wondere wereld…………
Veel wijsheid toegewenst en raak niet te veel aangeslagen

De blogmatser