Op deze pagina’s staan al onze administratieve gegevens, zoals bedrijfsgegevens, WKA gegevens, klachtenafhandeling, kwaliteitsgarantie en diverse richtlijnen.

Bedrijfsgegevens

WKA-gegevens

Klachtenprocedure

– De klacht wordt door ons genoteerd.
– We geven aan wat de door ons uit te voeren actie is en wie dit gaat uitvoeren.
– Tevens wordt een tijdsbestek aangegeven, waarin het oplossen van de klacht gaat plaatsvinden.
– De leverancier / fabrikant wordt op de hoogte gesteld en er wordt overleg gepleegd hoe deze klacht aan te pakken.
– Er wordt ter plekke gekeken door de desbetreffende projectleider, monteur(s), leverancier en fabrikant en er wordt uitgezocht wat de oorzaak is van de
    klacht.
– Na een grondige evaluatie wordt de noodzakelijke actie omschreven en het tijdsbestek waarin deze actie uitgevoerd zal worden.
– Indien de klacht te maken heeft met de montage, wordt binnen een week een monteur gestuurd om de klacht op te lossen. Als de klacht tot ernstige       
  gevolgen kan leiden, wordt onmiddellijk een monteur gestuurd om het acute probleem op te lossen of tijdelijk te herstellen.

Kwaliteitsgarantie

Om een zo goed mogelijke kwaliteit te garanderen van de door ons geleverde en gemonteerde plafond en wanden, werken wij volgens de volgende methode:

– Strakke en persoonlijke begeleiding door mensen met een jarenlange ervaring in het begeleiden van projecten.
   (John den Boer 25 jaar en Krino Wouda 35 jaar)
– Vakkundige monteurs met jarenlange ervaring (gemiddeld ruim 25 jaar ervaring)
– Alle monteurs hebben VCA en hebben gekeurd gereedschap volgens NEN 3140
    het gereedschap is gekeurd door onze eigen keurmeester John den Boer)
– Kwaliteitscontrole volgens onze eigen richtlijnen.
– Er wordt gewerkt met een VGM-plan om alle risico’s zo veel mogelijk te beperken.
– Wij werken zoveel mogelijk met duurzame plafondsystemen en de materialen worden zoveel mogelijk gerecycled.
– We beschikken over Risico Inventarisatie en Evaluatie en BHV
– Goede nazorg en klachten afhandeling om eventuele problemen of onvolkomenheden te verhelpen.
– Schriftelijke garantie
– Er wordt uitsluitend gewerkt met producten die gegarandeerd worden door onze leveranciers / fabrikanten.

Richtlijnen en beoordeling